Oikeudellinen ilmoitus

Tämän verkkosivuston www.mentos.fi (”verkkosivu”) omistaja on PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.(”PVM”), PERFETTI VAN MELLE GROUPIIN (”PVM GROUP”) kuuluva yhtiö, jonka tunnistustiedot ovat seuraavat:

Päätoimipaikka: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

VEROTUNNISTENUMERO: NL001875607B01

Puhelin: +31 76 52 75 000

Faksi: +31 76 522 85 60

Rekisteröintitiedot: 20045885

VERKKOSIVUN KÄYTTÖ

Tämä oikeudellinen ilmoitus säätelee käyttäjän (”käyttäjä”) pääsyä verkkosivulle ja sen käyttöä tavoitteena antaa PVM GROUPia, PVM:tä sekä sen tuotteita, toimintoja ja tarjouksia koskevia tietoja käyttäjälle.

Kun käyttäjä avaa verkkosivun ja käyttää sitä, hän hyväksyy tämän oikeudellisen ilmoituksen ehdot, tietosuoja- ja evästekäytännön ja verkkosivun evästekäytännön.

Ennen verkkosivun käyttöä käyttäjän tulee lukea oikeudellinen ilmoitus ja tietosuoja- ja evästekäytännöt huolellisesti, sillä niitä voidaan mukauttaa ja/tai muuttaa milloin tahansa. Ellei käyttäjä hyväksy oikeudellisen ilmoituksen ehtoja, hän ei voi käyttää verkkosivua tai sen sisältöä.

VERKKOSIVUN KÄYTTÖ JA TOIMINTA

Käyttäjä suostuu käyttämään verkkosivua ja sen sisältämiä tietoja huolellisesti. Käyttäjän toiminta on verkkosivun sääntöjen, tämän oikeudellisen ilmoituksen sekä kaikkien muiden tarpeellisten ja PVM:n tätä tarkoitusta varten verkkosivulle asettamien ehtojen alaista.

Käyttäjä ei saa syyllistyä minkäänlaisiin rikkomuksiin tarkoituksenaan verkkosivun vahingoittaminen, väärinkäyttö ja/tai ylikuormitus tai minkäänlainen normaalikäytön ja -toiminnan estäminen.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että ellei hän noudata oikeudellista ilmoitusta, tietosuoja- tai evästekäytäntöä tai mitä tahansa muita verkkosivulla ilmoitettuja soveltuvia ehtoja tai edellytyksiä, PVM varaa itselleen oikeuden rajoittaa käyttäjän pääsyä verkkosivulle tai keskeyttää ja/tai lopettaa sen käytön millä tahansa tarvittavilla teknisillä välineillä.

PVM pyrkii pitämään verkkosivun toiminnan hyvänä, välttämään virheitä tai tarvittaessa korjaamaan ne sekä pitämään verkkosivun sisällöt asianmukaisesti päivitettyinä. PVM ei kuitenkaan takaa mahdollisuutta verkkosivun käyttöön tai sen jatkuvuutta, sisältöjen virheettömyyttä tai niiden asianmukaista päivitystä

VASTUU

Verkkosivun avaus ja sen sisältämien tietojen tai järjestelmien käyttö tapahtuu käyttäjän yksinomaisella vastuulla.

PVM ei vastaa mistään vaurioista ja/tai menetyksistä, jotka saattavat olla suoraa tai epäsuoraa seurausta verkkosivun tai sen sisältämien tietojen käytöstä eikä etenkään kolmansiin osapuoliin (muut kuin PVM) liittyvistä tiedoista, joihin sisältyvät mm. käyttöjärjestelmien tuottamat tai virusten ja/tai verkkohyökkäysten aiheuttamat tiedot. Samoin PVM ei ole vastuussa vaurioista, joita saattaa kohdistua käyttäjään seurauksena verkkosivun sopimattomasta käytöstä, palvelun tai kattavuuden ongelmista, keskeytyksistä, viestien puutteesta tai virheistä viesteissä ja/tai Internet-viesteissä.

Lisäksi PVM ei ole vastuussa käyttäjän ohjelmiston ja/tai laitteiston vaurioista ja/tai menetyksistä, jotka ovat seurausta verkkosivun avauksesta ja käytöstä.

Käyttäjä on vastuussa kaiken tyyppisistä vaurioista tai menetyksistä PVM:lle seurauksena oikeudellisessa ilmoituksessa käyttäjälle määrättyjen velvoitteiden, muiden verkkosivulla asetettujen ehtojen ja/tai soveltuvien lakien rikkomisesta milloin tahansa.

LINKKEJÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT

a) Linkit verkkosivulle

Jos kolmas osapuoli aikoo sisällyttää verkkosivulle johtavan linkin (”linkittäjän verkkosivusto”) verkkosivustolle, hänen tulee pyytää siihen kirjallinen ennakkolupa PVM:ltä ja noudattaa voimassa olevia lakeja. Kaikissa tapauksissa on kiellettyä tallentaa omia tai kolmannen osapuolen sisältöjä, jotka: (i) ovat laittomia, vahingollisia, väkivaltaisia, rasistisia, syrjiviä, halventavia, seksuaalisia jne.; ja/tai (ii) asiattomia ja/tai sopimattomia PVM:n toiminnalle.

Linkki ei missään tapauksessa tarkoita, että PVM tukee, edistää, takaa, valvoo ja/tai suosittelee linkittäjän verkkosivuston sisältöjä ja/tai palveluja tai että PVM vastaa sen sisällöistä.

Jos mitä tahansa yllä mainituista ehdoista ei noudateta, PVM peruuttaa välittömästi linkittäjän verkkosivustolle antamansa suostumuksensa ja linkittäjä on velvoitettu poistamaan linkin.

b) Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivulla saattaa olla muita linkkejä, joiden kautta käyttäjä voi avata muita verkkosivustoja (”linkitetyt verkkosivustot”).

Linkitettyjen verkkosivustojen olemassaolo ei millään tavoin tarkoita, että PVM suosittelee, edistää, tunnistaa ja/tai noudattaa linkitettyjen verkkosivustojen kautta annettuja ilmoituksia, sisältöjä ja/tai palveluja. Siten PVM ei vastaa linkitettyjen verkkosivustojen sisällöistä tai muista ehdoista. Sen seurauksena yksinomaan käyttäjän vastuulla on tarkistaa ja hyväksyä ne aina, kun hän avaa verkkosivuston tai käyttää sitä.

IMMATERIAALIOIKEUS

Kaikki suunnittelua, tietokantoja, tietokoneen taustaohjelmia (mukaan lukien lähdekoodit) sekä muita verkkosivun muodostavia elementtejä (tekstit, grafiikat, valokuvat, videot, äänitallenteet, väriyhdistelmät jne.) (”sisältö”) ja niiden rakennetta, valintaa ja järjestystä koskevat immateriaalioikeudet kuuluvat PVM:lle, PVM GROUPille tai sen lisenssinantajille. Kaikki verkkosivulla olevat logot (esim. tavaramerkit ja/tai mallit), ovat PVM:n, PVM GROUPin tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

Verkkosivun käyttö ei tarkoita minkäänlaisten oikeuksien myöntämistä verkkosivuun tai sen sisältöihin.

Käyttäjältä kielletään ankarasti verkkosivun, sen sisältöjen ja/tai PVM-logojen jäljentäminen, muuntaminen, jakaminen, julkisuudessa esittäminen, saataville asettaminen, lainaaminen ja/tai luvaton levittäminen tai käyttö missään muussa muodossa.

Sisältöjen, verkkosivun ja/tai PVM-logojen luvaton käyttö samoin kuin PVM:n ja/tai PVM GROUPin immateriaalioikeuksille aiheutuneet vahingot saattavat johtaa oikeustoimiin ja niistä seuraaviin vastuunalaisuuksiin.

JAETTAVUUS

Jos jokin tämän oikeudellisen ilmoituksen ehdoista julistetaan kokonaan tai osittain mitättömäksi, mitättömyys koskee ainoastaan kyseessä olevaa ehtoa tai sen osaa. Muilta osilta oikeudellinen ilmoitus pysyy pätevänä ja huomioon otetaan vain kyseessä oleva ehto tai sen osa. Vastaavasti ainoastaan tämän oikeudellisen ilmoituksen mitätöity ehto ei ole voimassa. Mitätöinti ei tee mitään muita osia tai ehtoja mitättömiksi tai pätemättömiksi, vahingoita niitä tai vaikuta niihin lukuun ottamatta tapausta, jossa vaikutus oikeudelliseen ilmoitukseen kokonaisuudessaan on välttämätöntä.