Tietoja rekisteroidylle

Henkilötietojen suojaamisesta annettujen soveltuvien lakien mukaisesti Perfetti van Melle Benelux B.V. (tästä eteenpäin ”PVM”) ilmoittaa sinulle, että PVM:lle annetut henkilötiedot (tästä eteenpäin ”henkilötiedot”) kerätään ja käsitellään PVM:n valvonnassa seuraavien ehtojen mukaisesti:

a. Käsittelyn tarkoitukset ja lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sinun ja PVM:n välisen suhteen hallinnalle. Hallitakseen tätä suhdetta asianmukaisesti PVM käsittelee henkilötiedot, joihin saattaa sisältyä myös henkilötietojen erikoisluokkia kuten terveydentilaa, rotua tai etnistä alkuperää, ammattiliiton jäsenyyttä ja uskonnollista vakaumusta koskevat tiedot.

Henkilötietoja voidaan käsitellä elektronisesti tai käsin. Käsittelytapa perustuu loogisiin kriteereihin, jotka sopivat yhteen ja toimivat henkilötietojen keräyksen tarkoitusten kanssa. Lisäksi se on aina henkilötietojen suojaamisesta annettujen soveltuvien lakien mukaista.

b. Tietojen toimittamisen ja levityksen tarkoitus

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan PVM:n valtuuttamat henkilöt tai kolmannen osapuolen yhtiöt (mukaan lukien PVM Groupin muut yhtiöt), laitokset tai ammattilaiset, jotka tietojen käsittelijöinä vastaavat tietyistä käsittelypalveluista tai yllä mainittuja tarkoituksia täydentävistä toiminnoista.

Henkilötietoja ei levitetä millään tavoin.

c. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Suhteen käsittelyssä saattaa olla myös välttämätöntä, että joitakin henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, joissa on Perfetti Van Melle Groupin muiden yhtiöiden tai PVM:n kumppaneiden toimipaikkoja.

d. Säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin suhde on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista oikeudellisten säädösten noudattamiseksi, jos niissä velvoitetaan PVM säilyttämään henkilötiedot pidempään.

e. Rekisteröidyn oikeudet

PVM ilmoittaa, että sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, oikaista tai poistaa niitä, rajoittaa käsittelyä tai vastustaa sitä sekä oikeus siirtää tietoja tai peruuttaa antamasi suostumus osoittamalla PVM:lle kirjallinen viesti osoitteeseen Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands tai lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen pvmdpo@it.pvmgrp.com tiedoksi tietosuojavastaavalle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kun allekirjoitat tämän asiakirjan, annat nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn tähän tarkoitukseen. PVM ilmoittaa, että voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.